Kvaliteet

Kvaliteedipoliitika

Valio Eesti AS on sertifitseeritud ISO 9001 ja 14001 alusel. Meie tooteid iseloomustava kõrge kvaliteedi hoidmisel lähtume põhimõtetest:

ISO 9001:

 • Pakume tarbijatele kvaliteetseid, maitsvaid, funktsionaalseid ja värskeid piimatooteid iga päev;
 • Kogu ettevõtte väärtusketti farmist kaupluseni juhime vastavuses ISO 9001 juhtimissüsteemi standardi nõuetega.

Suure ja väga olulise osa meie kvaliteedisüsteemist moodustab toiduohutus:

 • Pühendume headest tootmistavadest kinnipidamisele ja arendame pidevalt oma tegevusi nendest tavadest lähtuvalt;
 • Kasutame oma toodetes tervetelt loomadelt saadud kvaliteetset toorpiima ja teisi kvaliteetseid tooraineid;
 • Valmistame hügieenilises tootmiskeskkonnas kvaliteetseid, puhtaid ja korrektseid tooteid, mis on tarbijale ohutud;
 • Püüame ennetada võimalikke riske toote hügieenile või tootmisüksuste toimimisele;
 • Jälgime ja arendame toiduohutust ISO 22 000 standardi kohaselt.
 • Piimatööstuse tähtsaim tooraine on piim. Toorpiima stabiilselt kõrge kvaliteet on kõige olulisem komponent meie toodete maitsvuse ja kvaliteetsuse tagamisel. Valio Eesti ostab toorpiima ainult heakskiidetud, kõrget toorpiima kvaliteeti tagada suutvatelt, tarnijatelt. Toorpiima kvaliteedi hoidmise ja parandamise eesmärgil pakub ettevõte oma tarnijatele konsulenditeenuseid.

ISO 14001:

Võtame vastutuse keskkonna ees, hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades säästlikult toorainet ja energiat ning soodustades taaskasutatavate, taasringlusesse võetavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist. Oma ostutegevuses teeme koostööd selliste partneritega, kelle väärtused ja eesmärgid sobivad kokku Valio Eesti keskkonnaalaste eesmärkidega. See tegevuspõhimõte tähendab tasakaalu leidmist keskkonna ning sotsiaalsete- ja äriliste eesmärkide vahel.

Meie põhitähelepanu läheb keskkonnaalaselt:

 • Reovee koguse ja reostuskoormuse vähendamisele
 • Vee ja energia säästlikule kasutamisele
 • Olmejäätmete vähendamisele

Valio Võru Juustutehas on Halal sertifitseeritud

2019. aasta alguses läbis Valio Eesti Juustutehas Võrus edukalt auditi, mille tulemusel omistati tehasele ja seal toodetavatele juustudele aprilli alguses Halal-sertifikaat. Sellega tunnistati Valio Eesti Võru Juustutehases juustude valmistamine ja selleks kasutatav tooraine vastavaks islamisriikides kehtivatele standarditele.

Lisaks Forte ja Gran Regale juustudele omistati sertifikaat ka Atleet Cheddarile, Lacey Swiss juustule, Lõuna-Euroopa riikides populaarsetele Regato ja Cagliata juustudele ning vadakukontsentraadile.

Valio vastab rahvusvahelise BRC toiduohutussertifikaadi nõuetele

Valio Eesti Võru juustutööstus on alates 2015. aastast sertifitseeritud vastavalt BRC toiduohutuse standardile. 2021. aastal toimunud auditi tulemusena on Valio Eesti, Võru Juustutööstus sertifitseeritud hindele ”A”.