Kasutustingimused

1. Üldine

Kasutustingimused puudutavad kogu Valio veebilehte www.valio.ee ja tooteinfo lehte www.valio.ee/tooted. Nimetatud veebilehti haldab Valio Eesti AS (edaspidi „teenusepakkuja“) ning veebilehed asuvad aadressidel www.valio.ee.

2. Veebilehtede sisu ja autoriõigused

Veebilehed pakuvad teavet Valio Eesti AS kohta, toidu- ja toitumisalast teavet ning infot Valio Eesti AS tootevalikusse kuuluvate toodete komponentide, toitainete sisalduse ja koostise kohta.

Veebilehtedel oleva info kasutamise ja nende linkimisel mõne teise veebilehe osaks kasu saamise eesmärgil või uute andmebaaside loomiseks peab olema eelnev Valio Eesti AS luba.

Kõik teenusepakkuja veebilehtedel esitatud materjalid kuuluvad teenusepakkujale. Lehtedel esinevad kaubamärgid, tekstid, helisalvestised, fotod ja muud materjalid on kaitstud kaubamärgiõiguse, autoriõiguse ja muude immateriaalsete õigustega. Veebilehtedel esitatud materjalide ka osaline kopeerimine ja kasutamine uute väljaannete ja/või andmebaaside loomiseks ning muu äriline kasutamine on keelatud.

Materjali tsiteerimisel tuleb tsiteerimisõiguse alusel märkida teabeallikaks Valio veebileht aadressiga www.valio.ee.

3. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab täiel määral kõigi enda tekitatud kahjude eest, mis tulenevad käesolevatele kasutustingimustele mittevastavast kasutamisest, tegevusest või tegematajätmistest.

4. Teenusepakkuja vastutus

Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale või kolmandale poolele veebilehel sisalduvatest võimalikest vigadest või puudustest või teabe tõlgendamisest tulenevate kahjude eest.

Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja ega kolmandate poolte ees, et üldine veebileht oleks kasutatav mingitel kindlatel eesmärkidel.

Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale või kolmandatele pooltele veebilehe võimalikust kasutatavuse katkemisest või veebilehel ilmnevatest võimalikest tehnilistest probleemidest tuleneva kahju eest. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi kahju eest, mis võib tuleneda veebilehe kasutamisest või kasutatavuse katkemisest.

5. Veebilehtede sisu ja kasutamise arendamine

Valio Eesti AS jätab endale kõik õigused muuta veebilehe sisu ja funktsioone pakutavate teenuste arendamiseks.