Valio Eesti tutvustus

Valio Eesti on 1992. aastal asutatud üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid, mis toodab ja turustab peamiselt Lõuna-Eesti farmide piimast valmistatud värskeid piimatooteid ja juustusid. Valio Eesti tehased asuvad Laeva asulas Tartumaal ning Võru linnas. Valio Eesti täiendab oma tootevalikut igal aastal, tootes kokku üle 200 erineva piima- ja juustutoote.

Valio Eesti piimatooteid leiab Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Ameerika Ühendriikidest, Itaaliast ja muudest Euroopa riikidest. Eesti turul on Valio esindatud olulisimates piimatoodete kategooriates: piimad, keefirid, koored, jogurtid, kohupiimakreemid, hapupiimad, juustud, rasvad ja määrded. Eestist väljaspool tegutsetakse peamiselt juustu- aga ka funktsionaalsete ja tervist tugevdavate värskete piimatoodete segmentides.

Valio Eesti tooted valmivad kahes Lõuna-Eestis paiknevas tehases – Valio Laeva Meiereis ja Valio Võru juustutehases. Valio Eesti toodete loomise aluseks ning kvaliteedi garantiiks on parima kvaliteediga puhas kodumaine piim. Meie tooted ei sisalda sünteetilisi toiduvärve, vähendame pidevalt toodetes kasutatavate lisaainete hulka ja 98% Alma brändi all müüdavast tooteportfellist on säilitusainetevaba ning see osakaal suureneb pidevalt. Kõik Valio Eesti poolt toodetavad tooted läbivad enne müügile jõudmist põhjalikud maitse- ja kvaliteeditestid, et tarbijateni jõuaks vaid parim.

Ettevõtte äritegevuse aluseks on kvaliteetsed, tervislikud ja maitsvad piimatooted ning rahulolevad tarbijad, koostööpartnerid ja töötajad. Sellest on kantud ka tunnuslause: Et tunneksid end hästi!“.

Kvaliteet
Valio Eesti tegutseb vastavalt kvaliteedijuhtimise sertifikaadile ISO 9001, mis väljastati ettevõttele juba 2006. aasta lõpus. Valio Eesti laboratooriumis tegutsetakse ISO 17025 standardeid järgides. Samuti jälgime toiduohutust HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) süsteemi alusel.

Valio Eesti toodete kõrge kvaliteedi tagavad mitmed aspektid:

 • Valio Eesti tooted on valmistatud ainult kõrgekvaliteedilisest kontrollitud toorpiimast, mis pärineb Kesk- ja Lõuna-Eesti farmidest
 • Kontrollime hoolikalt ja igapäevaselt toorpiima kvaliteeti ning tagame, et meie kasutatav toorpiim ei sisalda antibiootikume
 • Meie toodete ja piima kvaliteet on jälgitav farmideni välja
 • Teame täpselt oma toodetes kasutatavate lisaainete koostist ning päritolu
 • Investeerime pidevalt tootmise kaasajastamisesse ning kvaliteedi tõstmisesse
 • Investeerime oma töötajate väljaõppesse ja oskuste arendamisse
   

Valio Eesti tegutseb keskkonnasäästlikult ja -sõbralikult
Valio Eesti on ainus piimatööstus Eestis, mida on tunnustatud keskkonnasertifikaadiga 14001. Valio Eesti võtab vastutuse keskkonna ees hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades säästlikult toorainet ja energiat ning soodustab taaskasutatavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist.

Valio lähiaastate keskkonnaalased eesmärgid keskenduvad reovee vähendamisele, vee ja energia säästlikule kasutamisele ning olmejäätmete vähendamisele.

Valio tööandjana
Valio Eesti on üks Võru linna suurimaid ja Laeva valla suurim tööandja. Ehkki Valio Eesti juhtkond ja tugiüksused asuvad Tallinnas, töötab suurem osa Valio Eesti 460-liikmelisest kollektiivist kahes tootmisüksuses, mis asuvad Tartumaal, Laevas, ja Võrumaal, Võru linnas. Mõlemad tootmisüksused on Laeva ja Võru linna suurimate ning stabiilsemate tööandjate seas, mida näitab ka sealsete töötajate pikk staaž. Näiteks on Võru tehase keskmine tööstaaž 15 aastat.

Valio väärtused: Teeme parimat
 • tarbija vajadustest lähtuvad kvaliteetsed tooted 
 • rahulolev klient, tarbija ja koostööpartner
 • motiveeritud ja kõrgelt koolitatud töötajad*
 • eetiliselt ja majanduslikult jätkusuutlik tootmine
* EAS kaasrahastuse abil viisime perioodil 29.04.2010 - 28.04.2011 ellu teadmiste ja oskuste arendamise projekti. Projekti raames töötasime välja ja arendasime oma strateegiaid ja juhtimissüsteeme.