Kvaliteet

Kvaliteedipoliitika

Valio Eesti AS on sertifitseeritud ISO 9001 ja 14001 alusel. Kvaliteedipoliitikas lähtume alltoodud põhimõtetest:

ISO 9001:

 • Pakume tarbijatele kvaliteetseid, maitsvaid, funktsionaalseid ja värskeid piimatooteid iga päev;
 • Kogu ettevõtte väärtusketti farmist kaupluseni juhime vastavuses ISO 9001 juhtimissüsteemi standardi nõuetega.

Kvaliteedipoliitika ühe osana pöörame erilist tähelepanu toiduohutusele:

 • Pühendume headest tootmistavadest kinnipidamisele ja arendame pidevalt oma tegevusi nendest tavadest lähtuvalt;
 • Kasutame oma toodetes tervetelt loomadelt saadud kvaliteetset toorpiima ja teisi kvaliteetseid tooraineid;
 • Valmistame hügieenilises tootmiskeskkonnas kvaliteetseid, puhtaid ja korrektseid tooteid, mis on tarbijale ohutud;
 • Püüame ennetada võimalikke riske toote hügieenile või tootmisüksuste toimimisele;
 • Jälgime ja arendame toiduohutust ISO 22 000 standardi kohaselt.
 • Piimatööstuse tähtsaim tooraine on piim. Toorpiima stabiilselt kõrge kvaliteet on kõige olulisem komponent meie toodete maitsvuse ja kvaliteetsuse tagamisel. Valio Eesti ostab toorpiima ainult heakskiidetud, kõrget toorpiima kvaliteeti tagada suutvatelt, tarnijatelt. Toorpiima kvaliteedi hoidmise ja parandamise eesmärgil pakub ettevõte oma tarnijatele konsulenditeenuseid.

ISO 14001:

Keskkonnahoid:

Võtame vastutuse keskkonna ees, hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades säästlikult toorainet ja energiat ning soodustades taaskasutatavate, taasringlusesse võetavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist. Oma ostutegevuses teeme koostööd selliste partneritega, kelle väärtused ja eesmärgid sobivad kokku Valio Eesti keskkonnaalaste eesmärkidega. See tegevuspõhimõte tähendab tasakaalu leidmist keskkonna ning sotsiaalsete- ja äriliste eesmärkide vahel.

Valio Eesti AS olulised keskkonnalased eesmärgid:

 • Reovee koguse ja reostuskoormuse vähendamine
 • Vee ja energia säästlik kasutamine
 • Olmejäätmete vähendamine

Valiole omistati rahvusvaheline BRC toiduohutussertifikaat

Valio Eesti Võru juustutööstus läbis maineka rahvusvahelise sertifitseerimiskeskuse Bureau Veritas Certification auditi ning pälvis toiduohutuse sertifikaadi, mis lihtsustab märkimisväärselt toodete müüki eksporditurgudel.