Keskkond

Valio Eesti tegutseb keskkonnasäästlikult ja -sõbralikult

Valio Eesti on ainus piimatööstus Eestis, mida on tunnustatud keskkonnasertifikaadiga 14001. 

See tähendab, et Valio Eesti AS on võtnud vastutuse keskkonna ees, hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades säästlikult toorainet ja energiat ning soodustades taaskasutatavate, taasringlusesse võetavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist.

Keskkonnajuhtimissertifikaat ISO 14001 katab Valio tegevusi Soomes ja Eestis.

ISO sertifikaat on kinnitus sellest, et Valio Eesti on oma tegevusprotsessid põhjalikult kaardistanud, mille tulemusena on võimalik kokku hoida kulusid ja tõsta efektiivsust, vähendada keskkonnakulusid, olla paremini vastavuses seadustega ning anda igale tarbijale kindlus, et meie tooted on toodetud keskkonnasõbralikult ja –säästlikult.

Organisatsiooni keskkonnajuhtimispõhimõteteks on:

  • Hinnata keskkonnajuhtimissüsteemi toimimist regulaarsete sise- ja välisauditeerimiste käigus nii organisatsiooni kui tegevuskohtade tasandi
  • Vaadata igal aastal üle keskkonnaeesmärgid
  • Peamised keskkonnanäitajad on organisatsiooni iga-aastase majandusaruande osaks

Valio Eesti AS olulised keskkonnalased eesmärgid:

  • Reovee koguse ja reostuskoormuse vähendamine
  • Vee ja energia säästlik kasutamine
  • Olmejäätmete vähendamine

Oma ostutegevuses teeme koostööd selliste partneritega, kelle väärtused ja eesmärgid sobivad kokku Valio Eesti keskkonnaalaste eesmärkidega. See tegevuspõhimõte tähendab tasakaalu leidmist keskkonna ning sotsiaalsete- ja äriliste eesmärkide vahel.