6/6/2024

Valio Eesti liitus mitmekesisuse kokkuleppega

Valio Eesti AS liitus 08. mail mitmekesisuse kokkuleppega. Liitumisega kinnitame, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtteid nii oma töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas.

„Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus on teemad, mida tähtsustame Valio töökogukondades kõrgelt. Austame ja väärtustame iga inimest kui indiviidi, just nii saame üksteiselt õppida ja suurendada mõistmist erinevatest vaatenurkadest. Ühtlasi soovime olla usaldusväärne partner ka oma klientide ja koostööpartnerite jaoks,“ ütleb Valio Eesti personalidirektor Moonika Meltsa.

„Eestis otsustasime mitmekesisuse kokkuleppega liituda, et koos teiste mitmekesisust oluliseks pidavate organisatsioonidega edendada seda teemat nii oma organisatsiooni sees kui ka ühiskonnas laiemalt,“ selgitab Moonika Meltsa.

2023.aasta alguses korraldas Valio muuhulgas Talk mitmekesisuse teemalise veebiseminari, et laiendada teemat ja selle tähtsust Valiole. Lisaks keskendusime aasta vältel hetkeolukorra kaardistamisele ning uuendasime ka oma Tegevusjuhendi lähtudes mitmekesisuse väärtustest ja põhimõttetest.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik lepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ja väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas. Liituvad organisatsioonid teavad, et mitmekesisem töötajaskond ja kaasav inimkeskne juhtimine toovad kasu nii organisatsioonile kui kõigile seal töötavatele inimestele.

Mitmekesisuse kokkuleppega on tänaseks liitunud 218 organisatsiooni. Kokkuleppega seotud tegevusi koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus. Kokkuleppe sisuga saab tutvuda inimõiguste keskuse kodulehel. Sarnased mitmekesisuse võrgustikud toimivad lisaks Eestile veel 26 Euroopa riigis.

Foto autor: Aron Urb