6/3/2021

Roheinnovatsioon Valios tasakaalustab piimatootmisega seotud keskkonnamõjusid

Solovjovi sõnul on süsiniku vähendamine ja keskkonnasäästlikkus laiemalt olnud Valio Eesti tegevustes juba pikemat aega igapäevane teema, millest räägib ka fakt, et Valio Eesti on ainus piimatööstus Eestis, mida on tunnustatud keskkonnasertifikaadiga 14001. Sertifikaadi eelduseks on vastutuse võtmine keskkonnamõjude vähendamise osas läbi vastava tehnoloogia kasutuselevõtu, tooraine säästliku kasutamise ning taaskasutatavate ja taasringlusesse võetavate pakendimaterjalide kasutamise osas. Sellest lähtuvalt ongi energiast ning pakenditest kujunenud kaks peamist suunda, mille abil tasakaalustatakse piimaahelaga seotud keskkonnamõjusid.

Lehmade heaolu mõju keskkonnale Kuigi inimestele meeldib Eesti ilma pilgata, siis karjakasvatuseks on meie kliima ideaalne. Keskmine õhutemperatuur ja rohkelt sademeid tagavad hea rohukasvu, mis on üks peamisi eelduseid edukaks veisekasvatuseks.

“Üllatuslikult on lehmade heaolul suur kliimamõju: heitkogused ühe liitri piima kohta vähenevad märkimisväärselt, kui lehmad elavad kauem ja annavad piima hästi. Lehmade heaolu eest hoolitsemiseks on meil lausa eraldi inimene – meie konsulent Elle Must aitab farmeritest partneritel hoolitseda selle eest, et lehmad oleksid terved ning õnnelikud,” toob Solovjov välja. Ta kinnitab, et Eesti lehmad kuuluvad kindlasti maailma õnnelikeimate hulka: Euroopas annavad kodumaistest lehmadest rohkem piima vaid Hollandi omad.

Taastuvkütuse kasutamine vähendab süsinikjalajälge 2019. aastal jõudsid Valiosse esimesed keskkonnasäästliku surugaasi toel sõitvad piimaautod. Piimaveok kasutab maagaas+ kütust ehk kombinatsiooni maagaasist ja kohalikust rohegaasist. Rohegaas on oma olemuselt sada protsenti kohalik taastuvkütus, mida toodetakse biolagunevatest jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku päritoluga jäätmetest ning biomassist.

Solovjovi sõnul vähendab keskkonnasäästlikuma kütuse kasutamine märkimisväärselt ettevõtte süsinikjalajälge. „Valio piimaautod läbivad aastas ühtekokku ligi 1,6 miljonit kilomeetrit ning rohelisema maagaas+ kütuse abil suudame atmosfääri paisatavate süsinikdioksiidi hulka aastas juba üle 350 tonni võrra vähendada. Kui tulevikus minna üle ainult rohegaasile, siis on õhku paisatava süsihappegaasi hulk praktiliselt nullilähedane,” selgitas ettevõtte juht.

Keskkonnasõbralikum inventar vajab suuri investeeringuid Viimastel aastatel on keskkonda säästvatesse investeeringutesse paigutatud Valios ligi 9 miljonit eurot. Üks suuremaid neist on 5,6 miljoni euro suuruse investeeringuga tehaselaiendus, mis võimaldas välja vahetada senise kodujuustuliini. „1142 m2 suurune laiendus kasvatas meie tehase kogupindala enam kui kümnendiku võrra – see annab aimu, kui mahuka investeeringuga on tegu. Uuenenud ruumidesse hangitud ökonoomsem kodujuustuliin võimaldab toota senisega võrreldes topelt koguse kodujuustu ning seda enam kui kaks korda väiksema veekuluga,” selgitas Solovjov.

Kui senine liin kasutas ühe tonni kodujuustutera tootmiseks 12,5 tonni vett, siis uue liiniga väheneb veekulu enam kui kaks korda. „Uue liini võimsuseks on ca 2000 tonni kodujuustu aastas ning uue liiniga hoiame kokku üle 12 000 tonni vett ehk 21 päeva tehase toorvee vajaduse,“ täpsustas tegevjuht. Lisaks kasutab uus masin eelmisega võrreldes vähem elektrienergiat.

Järgmine suurinvesteering rohelisemasse tegevusse puudutab Valio juustutehast Võrus, kus peagi valmiva uuendusprojekti käigus vahetatakse keskkonnasõbralikuma maagaasi vastu välja senine põlevkiviõlil põhinev katlamajasüsteem. Investeeringu orienteeruv maksumus ulatub 1,6 miljoni euroni.

Pakendite vähendamisel on oluline julgus katsetada uusi lähenemisi Valio kontserni arvutuste kohaselt moodustab pakend kogu piimatoote keskkonnakoormusest – arvestades kogu elutsüklit põllust kuni poeletini – vaid 2%. See aga ei tähenda, et pakenditega seonduv oleks kuidagi teisejärgulisel positsioonil.

“Ühe meetodina plasti vähendamiseks oleme viimastel aastatel muutnud õhemaks paljud meie plastiktopsid ja -pudelid. Eelmisel aastal poelettidele jõudnud Alma täispiimajogurt on esimene tooteseeria oma kategoorias, kus otsustasime jätta täiendava plastikkaane lisamata – võib öelda, et see üleminek on olnud edukas ning plaanime seda lähenemist laiendada. Maikuus lükkame käima pilootprojekti, mille käigus katsetame koostöös tarbijatega, kas silikoonist korduvkasutatavad kaaned võiksid olla sobiv kompromiss toiduohutuse, tarbijasõbralikkuse ja keskkonnasäästlikkuse vahel,” selgitab Valio turundus- ja tootearendusdirektor Nele Jõemaa. Selle tarbeks jagavad nad sotsiaalmeedia ja e-poodide vahendusel Alma sõpradele koduseks kasutamiseks mõeldud korduvkasutatavaid silikoonkaasi, millega pikendada juba avatud toote säilivusaega, vähendades sellega oluliselt toiduraiskamist. Lisaks aitab see juba avatud tooteid lekkevabalt endaga kõikjale kaasa võtta.

Muutuste läbiviimisel on Valio esindaja sõnul peamine tihe koostöö nii tarbijate kui ka pakenditootjatega, kes veavad eest materjaliinnovatsiooni. “Toidutööstusena ei saa me unustada, et pakendi kõige olulisem eesmärk on kaitsta toodet ning hoida selle ühtlast kvaliteeti, mispärast ei ole tänaste teadmiste juures veel plastikust täielikult loobumine võimalik. Liigume plastiku vähendamise suunas konservatiivsete, aga konkreetsete sammudega,” sõnas Jõemaa ning lisas, et ka pakendirindel on Valio tarbijateni jõudmas erinevaid uudiseid.