2/15/2022

Piimatoodete uus säilivusaja märgistus aitab toiduraiskamist vähendada

Järkjärguliselt on Alma piimatoodetel vahetumas "kõlblik kuni" märge "parim enne" vastu. Nii anname oma panuse, et aidata kaasa toiduraiskamise vähendamisele Eestis. Mida pead sellest muudatusest teadma?

Kuidas aitab muudatus kaasa toiduraiskamise vähendamisele? 2021. aastal valminud Stockholmi Keskkonnainstituudi uuringust selgus, et Eesti kodumajapidamistes, kaubanduses, toiduainetööstuses ning toitlustuses tekib ligi 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Kõige suurem osa sellest – 41% ehk 34 000 tonni – tekib kodumajapidamistes. Piimatooted moodustavad sellest omakorda 4400 tonni ehk pea 220 autokoormatäit söödavat ja kvaliteetset toitu aastas.

Eesti tarbija on harjunud, et värsketoodetele – nagu ka piim ja piimatooted – on märgitud realiseerimisaja lõppu tähistav kuupäev ehk “kõlblik kuni”. Samas toovad väga paljud tarbijatest tagasisides positiivsena välja, et Alma piimatooteid saab edukalt kasutada ka mitu päeva pärast pakendile märgitud lõppkuupäeva möödumist kasutada. Seepärast oleme juba pikalt ettevalmistusi teinud, et minna peagi oma põhjanaabrite eeskujul üle “parim enne” märgistusviisile, mis annaks reaalsust täpsemini edasi: praktikas ongi täna suurem osa piimatoodetest pärast pakendile märgitud kuupäeva ohutud tarbida, kui neid on säilitatud õigetel tingimustel.

Mis tarbijate jaoks muutub ning kuidas pakendit õigesti tõlgendada? Uue tähistusviisi korral tähendabki see tarbijate jaoks pelgalt seda, et pakendil kirjas “kõlblik kuni” asendatakse tähistusega “parim enne”, mis tähendab, et toode on ohutu kasutada ka pärast pakendil märgitud kuupäeva. Tähistatud kuupäeva märkimise aluseks on kestvuskatsete läbiviimine ehk katsed, mille käigus kontrollitakse teatud aja möödumisel toodete mikrobioloogilisi ning maitse- ja lõhnaomadusi.

Nii on see sisuliselt olnud juba ka varem, kuid pakendil märgitud “kõlblik kuni” märgistus seab toidu realiseerimisele kindlamad piirid: see tähendab, et isegi, kui piimatoode on täna täiesti söömiskõlbulik, hoitud ettenähtud tingimustes ning pakend on avamata, lõpetab see ületatud kuupäeva tõttu ikkagi prügikastis.

“Kõlblik kuni” märgistus pakendil tähistab selle realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaega. Selline märgistus on enamasti kiiresti rikneval kaubal ning annab selge signaali, et tooteid ei tohiks pärast märgitud kuupäeva müüa ega tarbida, sest need võivad ohustada inimese tervist.

“Parim enne” näitab aga toidukauba kinnise pakendi minimaalset säilivustähtaega ja ei tähenda automaatselt, et pärast märgitud kuupäeva võiks toit koheselt söömiskõlbmatu olla. “Parim enne” märgistust kandvaid tooteid võib müüa ja tarbida ka pärast märgitud kuupäeva.

Kuidas saad sina aidata, et ükski piimatoode ei lõpetaks prügikastis?

● Kuupäeva asemel tasub piimatooteid hinnata kolme näitaja alusel: lõhn, maitse ja konsistents. Kui tootel pole tavapärasest erinevat lõhna ega maitset, samuti pole konsistents muutunud, siis võib ka pärast pakendil märgitud ”parim enne” kuupäeva toodet tarvitada.

● Köögikapis hoiustatakse korraga mitmeid eri toiduaineid ja seetõttu pole sealne õhk mikrobioloogiliselt puhas, põhjustades avatud toodete saastumist ja nende kiiremat riknemist. Seepärast puhasta külmikut tihti ning sule juba kord avatud tooteid kappi tagasi asetades võimalikult õhukindlalt. Heaks variandiks on korduvkasutatav silikoonkaas.

● Paljud inimesed hoiavad piima ukse küljes asuvas riiulis, kuid külmiku uks on üks kõige soojemaid paiku terves külmikus. Seepärast peaks vältima piima ja teiste kiiresti riknevate toiduainete paigutamist uksesahtlitesse ning tasub eelistada hoopis külmiku keskmist osa – seal on reeglina kõige jahedam.

● Ära jäta piimatooteid kauaks toasooja. Mida madalam on temperatuur (st alla +6 kraadi), seda suurem on tõenäosus, et piimatoode säilitab oma kvaliteedi ka pärast pakendil toodud kuupäeva möödumist.

● Kui piimatooted on paar päeva üle säilivustähtaja, ent ei maitse, lõhn ega tekstuur anna edasi riknemise märke, siis on üks hea nipp kasutada neid ära toitudes, mille valmistamisega kaasneb kuumutamine – erinevad koogid, vormiroad, supid, kastmed.

● Kui tead, et plaanid piima tarbida juba lähipäevadel, siis eelista poes lühema säilimisajaga toodet.