5/29/2018

Kohvimeistrid valisid oma lemmikuks Alma piima

Tallinn Coffee Festivali külastanud kohvieksperdid hindasid Alma 2,5%-se rasvasisaldusega piima selle maitse ja vahustamisomaduste poolest parimaks kohvipiimaks.

„Iga barista ja kohvigurmaan teab, kui oluline on kohvijoogi valmistamisel hea kohvipiim – ideaalne piim on selline, mis mitte ei varjuta kvaliteetse kohvi maitset, vaid toob seda esile, mille tekstuur on mõnusalt siidine ning mis võimaldab katta kohvijoogi kreemja, ent samas püsiva vahukihiga,“ sõnas uuringut läbi viinud festivali võistluste korraldaja Sille Küttner.

Uuringu käigus küsiti kohvifestivali erialaspetsialistide sessioonist osa võtnud 115 kohvivaldkonna eksperdilt, mil määral mõjutab kohvipiima omadusi nende kogemuse põhjal see, millise tootja piimaga on tegu.

„Üle poole ehk 54% vastanud kohviekspertidest märkis, et nende hinnangul on erinevate tootjate piimad väga erinevad. Peamiste varieeruvate omadustena toodi välja piimade erinevat maitset ja   kreemisust, aga ka tuntavat vahet piima tekstuuris ja lõhnas,“ jagas kohviekspertide tagasisidet Sille Küttner.

Kolmandik vastanutest leidsid, et tootja mõjutab piima omadusi mõningal määral, ning pisut üle kümnendiku ütles, et tootja ei mängi nende hinnangul üldse rolli.  

62% uuringus osalenud kohvisõpradest märkisid oma lemmiku kohvipiimana Alma piima, millele järgnes 21% vastanute lemmik Farmi piim ja 19% soosik Tere piim.

Lisaks uuriti festivali külastanud erialaspetsialistidelt ka seda, millist tüüpi piima nad kõige meelsamini kohvijoogile lisavad.  

Üle poolte kohvivaldkonna ekspertidest eelistab kohvipiimana klassikalist joogipiima ehk 2,5%  rasvasisaldusega piima, 32% vastanutest märkis, et neile meeldib mõnevõrra rammusam ehk 3,5% täispiim. Küllaltki suur oli ka nende hulk, kes kasutab kohvipiimana kõige rohkem hoopis erinevaid taimseid jooke – tervelt viiendik eelistab naturaalsele lehmapiimale taimseid alternatiive.

Valio Eesti turundus- ja tootearendusdirektor Krista Kalbini sõnul on nõudlike kohvimeistrite heakskiit Valio meeskonnale suur tunnustus, sest suurimad kohvisõbrad suhtuvad kohvipiima sama kriitiliselt kui näiteks kohviubade valikusse.

„Laeva meiereis tehakse iga päev tööd selle nimel, et Alma piim oleks puhas ja kõrgeima kvaliteediga kohvipiim. See, et kõige suuremad kohvieksperdid meie pingutuse tulemusi märkavad ja tunnustavad, on meile väga tähtis,“ rääkis Kalbin.