Valio tootepakendite taaskasutus

Valio Eesti AS on ETO (MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon) asutajaliige ning on lepingu alusel oma kohustused (turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed kogumise ja taaskasutamise) üle andnud taaskasutusorganisatsioonile ETO - http://www.eto.ee/.

ETO ja kohalike omavalitsuste koostöö tulemusel on üles ehitatud üleriigiline pakendite kogumise süsteem. Pakendikonteinerid paiknevad igas linnas ja vallas, moodustades kokku üle paari tuhande kogumiskoha, mille kaudu on elanikel võimalik pakendijäätmetest vabaneda ilma liigseid kulutusi tegemata. ETO pakendikonteinerite asukohad on võimalik leida veebilehelt http://www.eto.ee/?op=body&id=120.

Kõik pakendiga seonduv on Eestis seadusandlusega rangelt reguleeritud. Pakendiseaduse alusel ei kuulu piimapakendid (näiteks Valio jogurtismuuti- ja keefiripudelid) § 21 kirjeldatud tagatisraha määratud pakendite loetellu. Antud pakendite jäätmekäitluseks on olemas vastavad konteinerid – pakendikonteinerid, kuhu erinevad piimapakendid kogutakse.

Näiteks saab Valio uued jogurtismuuti- ja keefiripudelid viia ETO kollastesse konteineritesse. Kollane konteiner on mõeldud segapakendite tarbeks. Oluline on, et konteineritesse jõuaksid tühjad ning puhtad tootepakendid.

Kollastesse konteineritesse sobivad:

  • Tarbe- ja toidukauba plastpakend (näiteks jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi-, majoneesi-, šampoonipudelid), plastkarbid. Muud plastpakendid. Joogipudelid, kilekotid, pakkekile.
  • Metallist konservpakendid (nt konservikarbid). Alumiiniumist ja plekist joogipakendid. Toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja – kaaned.
  • Kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid (nn tetrapakendid).

Kollastesse konteineritesse ei sobi:

  • Plastist mänguasjad. Kummist tooted. Hügieenisidemed, mähkmed. Ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks kodukeemia pakendid).
  • Ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, värvi -ja lahusti pakendid). Ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid.
  • Määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.