Reeglid eesti keeles

Valio Viola kampaania

VÕIDA REIS KOHTA, KUS POLE VAREM KÄINUD!“

koostöös Wris Reisibürooga

 

 1. Tegemist on perioodil 1.03-1.06.2018 toimuva tarbijamänguga (edaspidi kampaania), mida korraldab Valio Eesti AS, Reg. 10261303, aadressiga Sõpruse pst. 145 B korpus 13417, Tallinn – edaspidi Korraldaja koostöös reisibürooga AS Wris, Reg. 10280259, aadressiga Narva mnt 7D, Tallinn 10117 – edaspidi kampaania Vahendaja.
 2. Kampaania Auhind on 1 paketireis kahele ühte järgnevatest sihtkohtadest 2000 (kahe tuhande) euro ulatuses, mis loositakse välja pärast kampaania lõppu 4.06.2018.

Gibraltari avastusreis  – mine rända Euroopa lõunapoolseimas tipus ja imetle vaadet Aafrika mandrile kuulsalt Ahvikaljult! Sisaldab: lennupiletid ja 5 ööd majutust 4* hotellis koos hommikusöökidega kahele.
Monaco ja Prantsuse Riviera puhkusereis – veeda nädal Euroopa kauneimas linnas ning naudi Prantsuse Riviera suurepärast päikest! Sisaldab: lennupiletid ja 7 ööd 4* hotellis Nice’is koos hommikusöökidega kahele .

Islandi tule ja jää seiklusreis – maailma kõige hõredamalt asustatud riik kutsub Sind võimsaid vulkaane, jugasid ning kuumaveeallikaid avastama! Sisaldab: lennupiletid ja 5 ööd majutust Reykjaviki 4* hotellis koos hommikusöökidega kahele

Gruusia veinireis – mine uudistama unikaalset mägist riiki Euroopa ja Aasia piiril, kust on pärit maailma esimesed veinid! Sisaldab:  lennupiletid ja 7 ööd 5* hotellis Tbilisis koos hommikusöökide ja vähemalt 1 ekskursiooniga kahele.

 1. Kampaanias osalemiseks tuleb sooritada ost: ostes vähemalt 2 pakki ükskõik millist Valio Viola sulatatud juustu, saab „lunastada“ ühe pileti ehk võimaluse vastu osaleda kampaanias. Seda saab teha kampaania maandumislehel www.valio.ee/kampaania/violareis, kus tuleb registreerida ostutšekk ja sisestada oma kontaktandmed. Iga 2 ostetud Valio Viola sulatatud juustu võrdub ühe piletiga – mida rohkem oste registreerida, seda suurem võimalus võita. Ostutšekk tuleb kampaania lõpuni alles hoida.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Ebakorrektsete andmete esitamisel või võltsimiskahtlusega tšekkide esitamise korral loosimises osaleda ei saa.
 4. Auhinna saaja annab korraldajale loa kasutada oma nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
 5. Võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.valio.ee hiljemalt loosimisele järgneva tööpäeva jooksul.
 6. Korraldaja võtab võitjaga ühendust hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna üleandmise aja.
 7. Juhul, kui auhinna võitja ei ole loosimisele järgnenud seitsme (7) tööpäeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (postiga saadetud kleebiste juurde kontaktiks jäetud mobiilinumbril ega/või meiliaadressil) või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel Korraldajast mitteolenevatel põhjustel, on Korraldajal õigus jätta võitjale auhind üle andmata.
 8. Auhind väljastatakse isikuttõendava dokumendi alusel. Auhinda ei vahetata ühegi muu eseme ega raha vastu ning auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
 9. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised eraisikud, kes on Eesti Vabariigi residendid ja kes on loosimise hetkel vähemalt 18 aastat vanad.
 10. Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja ega Vahendaja töötajad või ametiisikud vastavalt asjasse puutuvatele kirjetele äriregistris.
 11. Võidureis tuleb ära kasutada hiljemalt 31.12.2018 vastavalt Wris Reisibüroo poolt pakutavatele võimalustele, lennukohtade, vabade hotellitubade ja ekskursioonikohtade saadavusele.
 12. Peaauhinna võitja peab reisijate nimed, sihtkoha ja reisi kuupäevad esitama Korraldajale hiljemalt 2 nädalat pärast võidu teatavakstegemist 18.06.2018.
 13. Kui kampaania võitja ei ole täitnud kampaania reegleid, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
 14. Kampaanias võidetud Auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. Juhul, kui võitja ei saa nimetatud kuupäevadel (enne 31.12.2018) reisi kasutada, siis seda talle ei asendata ega hüvitata. Juhul, kui võitja valib reisi, mille maksumus on alla 2000 €, siis talle maksumuse vahet rahas ei hüvitata. Juhul, kui võitja valib reisi, mille maksumus ületab 2000 €, siis kohustub võitja maksma auhinna väärtust ületava summa ise juurde vastavalt Wris Reisibüroo tingimustele ja hinnakirjale.
 15. Auhinna võitjal on õigus loovutada Auhind kolmandale isikule. Auhinna võitjal ei ole õigust müüa Auhinda kolmandatele isikutele.
 16. Kehtiva reisidokumendi (pass või ID kaart) ja vajadusel viisa hankimise kohustus lasub reisijal. Vahendaja ega Korraldaja ei vastuta auhinnareisi ära jäämise eest reisijate kehtivatele reisinõuetele reageerimata jätmisest tulenevatel põhjustel.
 17. Võitjaga võetakse ühendust Korraldaja esindaja poolt andmete täpsustamiseks ja auhindade kätte toimetamise mooduse kokku leppimiseks. Võitjad peavad Korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku vastavust käesolevatele reeglitele.
 18. Kui Kampaania Võitja ei ole täitnud kampaania reegleid, on Korraldajal õigus jätta talle Auhind üle andmata.
 19. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui see on põhjustatud võitjapoolse kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst.
 20. Kampaania Korraldaja ei vastuta Auhinna Võitjale ja/või tema reisikaaslasele reisil tekkida võivate võimalike kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta Auhinna Võitja ja/või tema reisikaaslase poolt kolmandatele isikutele reisil tekitatud võimalike kahjude eest.
 21. Auhinna vastuvõtmisest teatamist Võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 22. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta Auhinnad välja andmata vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.
 23. Korraldajal on õigus teha muudatusi või täpsustusi Kampaania reeglites, teavitades sellest täiendavalt oma kodulehel.  
 24. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused, mille puhul Korraldaja ja Osaleja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse pädevas kohtus asukohaga Tallinnas vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 25. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Vahendaja Eesti Vabariigi Seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel
 26. Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbi viiva ettevõtte aadressil: Valio Eesti AS, Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn või e-postiga aadressile valio@valio.ee, märksõnaga “Valio viilujuustude kampaania”, hiljemalt 18. maiks 2018.
 27. Kampaania lisainfo leidub internetis aadressil www.valio.ee.
 28. Kampaania lisainfo: valio@valio.ee või telefonil +372 628 5700.