Valio viilujuustude kampaania

Osta ükskõik millist Valio viilujuustu, kogu pakenditelt 10 kleebist, saada need Valio kontorisse ning osaled loosimises! Peaauhinnaks 3x SMEG espressomasin + terve aasta juustuvaru ning lisaks läheb loosimisele igal nädalal SMEG veekeedukann + kast Valio Atleet viilujuustu! Loe täpsemalt kampaaniareeglitest.

PEAAUHINNA VÕITJAD:
Pille Sommer (06.11)

Reelika Roosmägi (05.02)

Cärolyn Aromets (07.05)

VAHEVÕITJAD:

 • Terje Jürise (09.10)
 • Silvi Linholm (16.10)
 • Liina Leiger (23.10)
 • Silja Saar (30.10)
 • Vaido Salis (06.11)
 • Signe Sooveere (13.11)
 • Galina Hernits (20.11)
 • Ingmar Aasoja (27.11)
 • Tiiu Mägiste (04.12)
 • Ljudmilla Savernkova (11.12)
 • Margus Vald (18.12)
 • Marin Lieberg (25.12)
 • Kätlin Jürise (01.01)
 • Aile Seelmann (08.01)
 • Jelena Lange (15.01)
 • Annika Kärner (22.01)
 • Maris Veere (29.01)
 • Ele Läänmäe (05.02) 
 • Kristjan Pärna (12.02)
 • Teele Uueda (19.02)
 • Piret Mägi (26.02)
 • Jane Kudo (05.03)
 • Evelyn Mölder (12.03)
 • Heidy Tammela (19.03)
 • Pille Pent (26.03)
 • Ülle Mändmets (02.04)
 • Ülle Paltser (09.04)
 • Tuuli Käpp (16.04)
 • Voldemar Sutt (23.04)
 • Kaja Lillepuu (30.04)

Kampaania reeglid:
“Valio viilujuustud“ tarbijakampaania (edaspidi nimetatud kampaania) ametlikud reeglid:
Valio viilujuustude kampaania on alates 04.09.2017 – 30.04.2018 toimuv tarbijamäng, mida korraldab Valio Eesti AS (asukoht: Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn; edaspidi Korraldaja).
Kampaania peaauhind on SMEG espressomasin (väärtus 349 eur, värv vastavalt kokkuleppele) koos aastase juustuvaruga (kokku 24 kasti Atleet 150g viilujuustu, ühes kastis 12 toodet. Väärtus 429.12 eur). Peaauhinda loositakse välja 3 (kolm) komplekti ning kolmel korral: 6.novembril 2017, 5.veebruaril 2018 ja 4.mail 2018.
Kampaanias loositakse lisaks veel välja 30 (kolmkümmend) SMEG veekeedukannu (väärtus 139 eur) koos kastitäie Valio Atleet viilujuustuga (ühes kastis 12 tk Atleet 150g viilujuustu, väärtus 17.88 eur). Vaheauhinnad loositakse välja igal nädalal esmaspäeval alates 9.oktoober 2017 kuni 30.aprill 2018.
Kampaanias osalemiseks tuleb osta kuni 30.aprillini 2018 ükskõik millist Valio viilujuustu, lõigata pakendilt välja sinine kleebis, koguda neid kokku 10 (kümme) tükki ja saata koos enda ees- ja perekonnanimega, kontakttelefoniga ja e-posti aadressiga Valio kontorisse aadressile: Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn. Kleebiste saatmisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
Kampaaniakleebised tuleb saata postiga ning juurde lisada kindlasti ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefon ja e-posti aadress. Ebakorrektsete andmete esitamisel või võltsimiskahtlusega kleebiste esitamise korral loosimises osaleda ei saa.
Auhinna saaja annab korraldajale loa kasutada oma nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
Kõigi võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.valio.ee hiljemalt loosimisele järgneva tööpäeva jooksul. 
Korraldaja võtab iga võitjaga ühendust hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna kätteandmise aja.
Juhul, kui auhinna võitja ei ole loosimisele järgnenud seitsme (7) tööpäeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (postiga saadetud kleebiste juurde kontaktiks jäetud mobiilinumbril ega/või meiliaadressil) või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel Korraldajast mitteolenevatel põhjustel, on Korraldajal õigus jätta võitjale auhind üle andmata.
Auhind väljastatakse isikuttõendava dokumendi alusel. Auhinda ei vahetata ühegi muu eseme ega raha vastu ning auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita. 
Kampaania läbiviimise korra kehtestab kampaania Korraldaja käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima käesolevaid reegleid ja kõiki Korraldaja otsuseid, mis on lõplikud. Korraldajale jääb õigus muuta kampaania reegleid, teavitades sellest avalikkust eelnevalt mõne meediakanali kaudu.
Kampaanias ei tohi osaleda Valio Eesti ASi ega Rakett OÜ töötajad ega nende perekonnaliikmed.
Aastane juustuvaru on koguses 2 (kaks) kasti Atleet Originaal, Kuldne või Light viilujuustu (150g) ühes kalendrikuus ja 12 (kaheteistkümnel) järjestikusel kuul. Ühes kastis on 12 (kaksteist) Atleet Originaal, Kuldne või Light 150g viilujuustu. Aastane juustuvaru on koguses kokku 24 (kakskümmend neli) kasti 150g Atleet Originaal, Kuldne või Light viilujuustu (ühes kastis 12 tk). 
Korraldaja lepib võitjaga eelnevalt kokku auhinna kätteandmise ning võitjal on võimalik auhinda aastane juustuvaru välja võtta maksimaalselt ühel korral kuus ning auhind tuleb täies ulatuses välja võtta 12 kuu jooksul (kokku 24 kasti). 
Kõik Kampaania auhindade võitjad selgitatakse välja loosimise teel. Loosimine toimub Valio Eesti AS peakontoris asukohaga Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Harjumaa.
Igal osalejal on võimalus võita rohkem kui ühe korra. Ükski kleebis ei lähe peale võidu saamist kampaaniast eemaldamisele. Loosimises osalevad kõik need kleebised, mis on saadetud nõuetekohaselt: 10 tk korraga ning juurde on lisatud saatja ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefon või e-posti aadress.
Võidu saanud inimene lisatakse peale loosi uuesti kampaaniasse ning ta osaleb kõikide kleebistega kampaania lõpuni igas loosimises. 
Kampaanias osaleja võib oma võiduvõimalust suurendada ja saata enam kui ühe seti kleebiseid. 
Kampaania Korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses auhindadelt ette nähtud maksud.
Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja peatada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) korral või kampaania reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejatele kas personaalselt ja/või üleriigilise meedia vahendusel.
Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbi viiva ettevõtte aadressil: Valio Eesti AS, Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tal-linn või e-postiga aadressile valio[A]valio.ee, märksõnaga “Valio viilujuustude kampaania”, hiljemalt 18. maiks 2018.
Kampaania lisainfo leidub internetis aadressil www.valio.ee
Kampaania lisainfo: valio[A]valio.ee või telefonil +372 628 5700.