Taotlemise kriteeriumid ja väljamaksmise kord

Heategevuskampaania „Alma liblikaefekt“ toetuse taotlemise kriteeriumid ja väljamaksmise kord.

Põhieesmärk: Vähekindlustatud lastele juhendatud sporditegevuste toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu

TOETUSE TAOTLEMISE KRITEERIUMID 

KELLELE:

 • Vähekindlustatud laste sporditegevuse toetamiseks – huvi äratundmine ja selle toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu
 1. Raskustesse sattunud perede lapsed
 2. Lasterikastest peredest pärit lapsed
 3. Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed
 4. Lapsed, kes mingil põhjusel spordiks toetust vajavad  
 • Lapsed ja noored vanuses 6‑18 aastat

MILLEKS:

 • Toetuse eesmärk on suurendada vähekindlustatud laste võimalusi tegeleda spordiga.
 • Sporditegevuse toetamine toimub aastase osalustasu maksmise kaudu (ülekanded teostatakse otse treeningasutuse kontole, toetuse saajale rahalist väljamakset ei teostata).
 • Kuulumine ringi, klubisse ei ole eeldus iseeenesest ‑ toetatakse ka spordiga alustamist, oluline on soov hakata regulaarselt trennis käima.
 • Toetuse lubatud kasutusvaldkond on trennide osalustasud aastaseks perioodiks (jaanuar 2018 – detsember 2018).

KUI PALJU:

 • Toetussumma ühe lapse kohta on aastane trenni osavõtutasu (perioodil jaanuar – detsember 2018).
 • Toetussumma ühe lapse kohta on maksimaalselt 500 (viissada) eurot koos käibemaksuga.
 • Toetuste saajate arv sõltub kampaania jooksul kogunenud toetussummast.
 • Toetused jagatakse MTÜ Lastekaitse Liit ja Valio Eesti AS koostöös moodustatud üldkomisjoni otsusel. Otsus tugineb toetuse vajaduspõhisusel, kampaania kriteeriumitel ja taotluses esitatud põhjendustel.

KUIDAS:

 • Taotluse blankett on kättesaadav/täidetav elektrooniliselt eesti keeles siin, vene keeles siin..
 • Taotlusi saab esitada kuni 15.10.2017.a
 • Enne taotluse esitamist palume tutvuda taotluse esitamise tingimustega.
 • Blanketi eesmärk on saada infot konkreetse vajaduse ja toetuse kasutamise kohta ning tajuda toetusesaaja siirast soovi ja vajadust nimetatud trenniga regulaarselt tegelema hakata.
 • Taotluse saab esitada lapse vanem/hooldaja/eeskostja. Palume ka teistel last ümbritsevatel inimestel julgustada vähekindlustatud lapse pere taotlust esitama.
 • Taotlus esitatakse 2018 aasta toetuste väljamaksmiseks.
 • NB! Väljavalitute toetusi hakatakse välja maksma 2018. aasta aastamaksudeks (jaanuar-detsember 2018).